Słowo wstępu
Beata Halska-Le Monnier
Dyrektor Artystyczny

Festiwal „Wakacje z Muzyką” to wspaniała interakcja z Międzynarodowym Kursem Interpretacji Muzycznej, który gości co roku blisko 250 uczestników. Przyjeżdżają oni do Nowego Sącza z całej Europy, ale również z Azji i Stanów Zjednoczonych, aby doskonalić się u renomowanych i cenionych profesorów.

Liczne koncerty i występy w regionie sądeckim podczas Festiwalu „Wakacje z Muzyką” i Kursu Interpretacji Muzycznej, sprzyjają nie tylko rozwojowi talentów i kreatywności uczestników, lecz rozprzestrzeniają bogactwo artystycznej twórczości i piękno muzyki klasycznej w regionie sądeckim.

W 2020 roku odeszła od nas profesor Barbara Halska, inicjatorka tego wielkiego wydarzenia muzycznego oraz dyrektor artystyczny Festiwalu i Kursu. Była ona zarazem rewelacyjną pianistką, jaki i znakomitym pedagogiem. Pozostanie ona na zawsze w naszej pamięci jako wysoce charyzmatyczna osobowość o wyjątkowej kompetencji organizatorskiej, która przez 23 lata z pasją i entuzjazmem kreowała artystyczną rzeczywistość nowosądecką. Dzięki niej, ten łamiący schematy Festiwal należy dzisiaj do najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce o zasięgu międzynarodowym.

W wyjątkowo bogatym programie festiwalu znajduje się ponad 100 kompozytorów reprezentujących wszystkie epoki od baroku poprzez jazz, po czasy współczesne.

Rokrocznie zaprogramowanych jest ponad 20 koncertów, na których występuje siedemdziesięciu renomowanych artystów wraz z młodymi talentami.

Tegoroczne koncerty nowosądeckie odbędą się w pięknej, stylowej Sali Ratusza Miejskiego, w Muzeum Okręgowym, w kościele Świetego Kazimierza jak również w Małej Galerii.

Niezwykle atrakcyjne są także koncerty zorganizowane w zabytkowych cerkwiach Kwiatonia i Powroźnika, gdzie wysublimowane dźwięki instrumentów wplatając się w piękno architektury wzbudzają wśród słuchaczy wiele emocji.

Bardzo oczekiwanym momentem Festiwalu są również koncerty Orkiestry Festiwalowej pod dyrekcja Bernarda Le Monnier, renomowanego francuskiego dyrygenta. Orkiestra ta jest jedną z pereł tworzonych podczas naszego prestiżowego wydarzenia, a w jej skład wchodzą uczestnicy i profesorowie Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu.

Urokliwość regionu nowosądeckiego, kunszt zaproszonych artystów oraz bogactwo i różnorodność programu Festiwalu „Wakacje z Muzyką” i Kursu Interpretacji Muzycznej niewątpliwie stanowią, nie tylko dla miłośników sztuki i kultury, wyjątkową okazję do zatrzymania się w czasie i delektowania bogatą twórczością artystyczną.

Na wszystkie koncerty – WSTĘP WOLNY.