Słowo wstępu
Beata Halska Le Monnier
Skrzypaczka
Dyrektor Artystyczny


Festiwal „Wakacje z Muzyką” to wspaniała interakcja z Międzynarodowym Kursem Interpretacji Muzycznej im. Barbary Halskiej, który gości co roku blisko 300 zaangażowanych uczestników. Przyjeżdżają oni do Nowego Sącza z całej Europy, ale również z Azji i Stanów Zjednoczonych, aby doskonalić się u renomowanych i cenionych profesorów.

Liczne koncerty w regionie sadeckim podczas Festiwalu „Wakacje z Muzyką”, sprzyjają nie tylko rozwojowi talentów i kreatywności uczestników, lecz rozprzestrzeniają bogactwo artystycznej twórczości i piękno muzyki klasycznej w regionie sądeckim.

Zmarła w 2020 roku moja Matka Barbara Halska, rewelacyjna pianistka, dyrektor artystyczny a zarazem inicjatorka tego wielkiego wydarzenia muzycznego, pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wysoce charyzmatyczna osobowość o wyjątkowej kompetencji organizatorskiej, która kreowała rzeczywistość artystyczna nowosądecka przez 23 lata z pasją i entuzjazmem. Ten łamiący schematy festiwal należy dzisiaj do najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce o zasięgu
międzynarodowym. Na obecnej jubileuszowej edycji, wszystkie koncerty na Festiwalu będą dedykowane Barbarze Halskiej.

W tegorocznej XXV edycji festiwalu odbędzie się ponad 20 koncertów na których wystąpi osiemdziesięciu renomowanych artystów wraz z młodymi talentami.

W wyjątkowo bogatym programie festiwalu znajduje się ponad 100 kompozytorów
reprezentujących epoki od baroku poprzez jazz i po czasy współczesne!

Po raz pierwszy na Festiwalu odbędzie się koncert w nastrojowym kościele Świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Nowo zaproszony profesor, znakomity organista, Piotr Rojek, wykona program „SLYNNE ARCYDZIELA” wraz ze swoimi studentami oraz z towarzyszeniem skrzypiec i śpiewu. Po raz pierwszy również na Festiwalu usłyszymy renomowanego pianistę Wojciecha Świtałę, w którego wykonaniu usłyszymy utwory Fryderyka Chopina w pięknej Sali Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu.

Urokliwość regionu nowosądeckiego, kunszt zaproszonych artystów oraz bogactwo i różnorodność programu Festiwalu Wakacje z Muzyką i Kursu Interpretacji Muzycznej im. Barbary Halskiej niewątpliwie stanowią, nie tylko dla miłośników sztuki i kultury,
wyjątkową okazję do zatrzymania się w czasie i delektowania wspaniałą twórczością artystyczną.

Wszystkie koncerty maja wstęp wolny.