Cerkiew w Kwiatoniu

W programie koncertu:


Luigi Boccherini – Sonata C-dur G17
Largo assai
Rondo allegro

Natalia Łyszczkowska – wiolonczela solo
Anna Banaś – basso continuo

Max Reger – Suita nr 3 e- moll op. 131d
Moderato
Vivace

Jun Yuan Yu – altówka

Hans Fryba – Z Suity w dawnym stylu, Dwa Gawoty
Johann Sebastian Bach – Sarabanda z V Suity
Stefan Bolesław Poradowski – Kaprys op. 3 nr 1
Lajos Montag – Extreme
Adam Bogacki – kontrabas

Antonín Dvořák – Terzetto
Allegro ma non troppo
Larghetto
Scherzo
Bernard Le Monnier – skrzypce
Mateusz Kasprzak Łabudziński – skrzypce
Elżbieta Mrożek Loska – altówka