Pałac Młodzieży, Nowy Sącz, ul. Rynek 14

W programie koncertu:

F. Kuchler – Koncert D-dur
Karolina Miś – skrzypce
Adam Szyszka – fortepian

D. Kabalewski – Koncert D-dur
Natalia Polańska – skrzypce
Adam Szyszka – fortepian

H. Melcer – Dumka
A. Vivaldi – Koncert d-moll na 2 skrzypiec
Oliwia Jawor – skrzypce
Adam Szyszka – fortepian

G. Massenet – Medytacja Thais
V. Monti – Czardasz
Katarzyna Ziomek – skrzypce
Adam Szyszka – fortepian

H. Wieniawski – Koncert d-moll
D. Szostakowicz – Preludium i Polka na 2 skrzypiec
Oriana Wojciechowska – skrzypce
Adam Szyszka – fortepian