Szkoła Plastyczna, Nowy Sącz, ul. Plac kolegiacki 2

W programie koncertu:

Johann Sebastian Bach – Sonata C-dur BWV 1033
Agata Kiełtyka – flet
Marianna Waszkiewicz – fortepian

Philippe Gaubert – Divertissement Grec na 2 flety i fortepian
Monika Cecotka – flet
Kristyna Filakova – flet
Marianna Waszkiewicz – fortepian

Louis Ganne – Andante et Scherzo
Aleksandra Gromala – flet
Marianna Waszkiewicz – fortepian

Jan Nowak – Choreae vernales
Kristyna Filakova – flet
Marianna Waszkiewicz – fortepian

Wilhelm Popp – Staccato Fantaisie
Monika Cecotka – flet
Marianna Waszkiewicz – fortepian

Franz Doppler – Andante et Scherzo
Duet fletowy w składzie: Agata Kiełtyka, Aleksandra Gromala
Marianna Waszkiewicz – fortepian