Mała Galeria, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35

W programie koncertu:

Karol Kurpiński – Koncert Klarnetowy B-dur
Kacper Szczepanik – klarnet
Ewa Skardowska – fortepian

Franz Krommer – Koncert klarnetowy E-dur op. 36
Piotr Nowak – klarnet
Ewa Skardowska – fortepian

Andre Bloch – Denneriana
Katarzyna Antosz – klarnet
Ewa Skardowska – fortepian

H. R. Kent – Carnival
Julia Petryszak – klarnet
Ewa Skardowska – fortepian

Eugene Bozza – Aria
Mateusz Jaworski – klarnet
Ewa Skardowska – fortepian

František Kramár-Krommer – Clarinet Double Concerto E-dur op. 35
Duet klarnetowy w składzie: Michał Migacz, Dominika Czachor